wolf-scrapinfo@wolf-scrap.sk| wolf-scrap+421 910 973 759
sk |  de |  it | 

Vybrané referencie

r. 2011

ON Semiconductor Slovakia a. s., Piešťany

 • demolácia 23 m vysokých oceľových zásobníkov na technické plyny
 • demolácia energomostov a potrubných rozvodov
 • demontáž technologických zariadení, demolácia pridružených objektov

Hydinárne Cífer

 • demolácia pridružených objektov

r. 2012

Třínecké železiarne, a. s. Česká republika

 • demolácia potrubných rozvodov a energomostov
 • demolácia 36 m vysokého objektu Filtrácia mlynice strusky

Palma a. s., Bratislava

 • demontáž vyradenej technológie
 • demolácia podzemných izohexanových nádrží

Viedenská teplárenská spoločnosť, Rakúsko

 • demontáž vysokotlakých nádob
 • demolácia železobetónových podstavcov

Raj – Wagon s. r. o., Trenčín

 • demolácia železničných vagónov

Enviral, a. s., Leopoldov

 • demolácia 25 m vysokých oceľových síl v havarijnom stave
 • demolácia 28 m vysokého objektu VKZ

r. 2013

Enviral, a. s., Leopoldov

 • demolácia technológie sušičky
 • demolácia a drvenie spevnených plôch

EEWS, spol. s.r.o. Trnava

 • demolácia železničných vagónov

KORD Slovakia, a.s., Bánovce nad Bebravou

 • demolácia objektu mazutového hospodárstva
 • demontáž technologických zariadení v hale M4
 • demolácia objektu Plnenie technických plynov

Areál futbalového štadióna SLOVAN Bratislava

 • spolupráca pri demolovaní futbalového štadióna

a ďalšie…